Részvételi szabályzat – Szentkirályi Tehetségprogram 2023

SZENTKIRÁLYI TEHETSÉGPROGRAM
Részvételi Szabályzat

A Szentkirályi Magyarország Kft. elkötelezett a magyar sport és a jövő nemzedék tehetséges sportolóinak támogatása mellett. Ennek érdekében a Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve Szentkirályi Tehetség Program néven az elmúlt évekhez hasonlóan folytatja a kiemelkedő fiatal tehetségek támogatását, amely programban való részvétel feltételei az alábbiak:

 1. A Tehetségprogram meghirdetője a Szentkirályi Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 4.)
 2. A Tehetségprogram időszaka 2022. január 15. napjától 2022. május 31. napjáig tart.
 3. A Tehetségprogramban való részvételre minden 14-18 év közötti fiatal sportoló jelentkezhet.
 4. A jelentkezés idején 18. életévét még be nem töltött sportoló kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával jelentkezhet.
 5. Egy sportoló kizárólag egy jelentkezéssel vehet részt a pályázaton.
 6. 2022-ben kizárólag a gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya és műkorcsolya sportágakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó ifjú sportolók jelentkezhetnek.
 7. A Tehetségprogramban való részvételre jelentkezni a https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek oldalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet.
 8. A Tehetségprogramban való részvételre 2022. január 15. 00:00 órától 2022. február 20. 23:59 óráig lehet jelentkezni.
 9. A jelentkezési lapon a sportoló eddigi sporteredményeinek összefoglalása, egyéni céljainak meghatározása és az ezek eléréséhez általa szükségesnek tartott támogatások pontos leírása megkívánt.
 10. A jelentkezéshez legalább egy, a sportolóról sportolás közben készült fotó jelentkezési laphoz csatolása szükséges.
 11. A jelentkezési laphoz csatolandó a sportoló egyesületének nyilatkozata, miszerint az egyesület tudomással bír sportolója Tehetségprogramon való részvételéről és egyúttal vállalja, hogy amennyiben sportolója támogatásra kiválasztott nyertes lesz, úgy az egyesület a Szentkirályi Magyarország Kft-vel a sportolói támogatásról kötendő szerződésben a sportoló nevében és képviseletében szerződő félként vesz részt.
 12. Jelentkezni kizárólag hiánytalan, valós adatokat tartalmazó jelentkezési lappal lehet; a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó jelentkezések kizárásra kerülnek.
 13. A Tehetségprogramban nem vehetnek részt a Szentkirályi Magyarország Kft., a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. valamint a Magyar Olimpiai Bizottság dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a jelen Részvételi Szabályzat 14. pontjában a Bírálóbizottság tagjaiként felsorolt Sportolók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 14. A jelentkezéseket egy 5 tagú Bírálóbizottság bírálja el, melynek tagjai:
  – a Szentkirályi Magyarország Kft. képviseletében Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke és tulajdonosa, illetve Van der Wildt Nikolett marketing igazgató
  – a Magyar Olimpiai Bizottság delegált képviselője
  – a sportágak képviseletében két olimpiai és/vagy világbajnok sportolónk:
  – Liu Shaolin Sándor, rövidpályás gyorskorcsolya
  – Liu Shaoang, rövidpályás gyorskorcsolya
 15. A Bírálóbizottság elnöke Balogh Levente.
 16. A Bírálóbizottság a döntés meghozatalánál a fiatal sportoló eddigi eredményeit, ill. kitűzött céljait veszi figyelembe.
 17. A Bírálóbizottság döntését a beérkezett érvényes jelentkezések alapján, nem nyilvános ülésen hozza meg, amelyről jegyzőkönyv készül.
 18. A Bírálóbizottság a 6. pontban felsorolt sportágakból összesen 2, arra érdemes fiatal sportolót választ, aki a Tehetségprogram szabályaiban foglaltaknak megfelelően 2022. év során támogatásban részesül.
 19. A döntés kihirdetése és a kiválasztott sportolók személyének bejelentése 2022. február 24-én a https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek oldalon és/vagy sajtótájékoztatón történik meg.
 20. A Bírálóbizottság által kiválasztott 2 sportoló – fejenként 1 millió forint nettó értékben – megkapja a döntéshozók által megítélt támogatást (pl. speciális sporteszköz, edzőtáborozási lehetőség, speciális versenyen való nevezési díj befizetése, stb. formájában). A Tehetségprogram meghirdetője ezúton is hangsúlyozza, hogy az odaítélt támogatás egyetlen esetben sem jelent készpénzben történő támogatást. A kiválasztott sportolók a fenti támogatáshoz egyesületükön keresztül jutnak hozzá.
 21. A kiválasztott sportolók a Szentkirályi termékek címkéin, óriásplakátokon és citylightokon, valamint online hirdetéseken, a Szentkirályi márka saját közösségi média felületein is bemutatásra, népszerűsítésre kerülnek, ezáltal is növelve ismertségüket.
 22. A Tehetségprogram meghirdetője kizárja a felelősségét a https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek weboldalon rajta kívülálló okokból történt meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, ill. megszüntesse.